Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση δοντιών που έχουν χαθεί είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω τερηδόνας ή περιοδοντικής νόσου. Στην Kclinic χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές για να σας φυσικά αποτελέσματα που θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου, προσδίδοντας πάλι αυτοπεποίθηση στο χαμόγελό σας.

Τα εμφυτεύματα αποτελούν πλέον μια αξιόπιστη λύση για την οριστική αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών. Σύμφωνα με έρευνες το ποσοστό επιτυχίας των εμφυτευμάτων ξεπερνά το 95%.

Ανάλογα με τον αριθμό των δοντιών που λείπουν συναντάμε 3 κατηγορίες εφαρμογής.

Μονήρες εμφύτευμα

Μονήρες εμφύτευμα

Το μονήρες εμφύτευμα τοποθετείται όταν υπάρχει ένα ελλείπον δόντι στην γνάθο. Η διαδικασία αντικατάστασης ενός δοντιού με εμφύτευμα περιλαμβάνει δύο μέρη. Την διαδικασία τοποθέτηση του εμφυτεύματος μέσα στην γνάθο και μετά από μερικούς μήνες όταν πια έχει ολοκληρωθεί η σύνδεσή του με το οστό της γνάθου την τοποθέτηση στεφάνης (θήκης) πάνω στο εμφύτευμα.

Πολλαπλά εμφυτεύματα

Πολλαπλά εμφυτεύματα

Όταν στο στόμα λείπουν περισσότερα δόντια τότε για την αντικατάστασή τους απαιτείται η τοποθέτηση περισσοτέρων εμφυτευμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κάθε ελλείπον δόντι να αντικατασταθεί με εμφύτευμα ή να γίνει γέφυρα πάνω στα εμφυτεύματα. Κάνοντας γέφυρα πάνω στα εμφυτεύματα μπορούμε να αντικαταστήσουμε περισσότερα δόντια με λιγότερο αριθμό εμφυτευμάτων.

Μονήρες εμφύτευμα

Εμφυτεύματα για νωδούς

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ολική έλλειψη δοντιών σε μία ή και στις δύο γνάθους, τότε τα εμφυτεύματα μας δίνουν την δυνατότητα να σταθεροποιήσουμε οδοντοστοιχίες ή να κατασκευάσουμε ακίνητα δόντια που στηρίζονται πλήρως πάνω στα εμφυτεύματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο αριθμός των εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι 4 έως 6 για την άνω και 2 έως 6 για την κάτω γνάθο.Για την κάτω γνάθο ο ελάχιστος αριθμός εμφυτευμάτων που απαιτούνται για την στήριξη μιας επένθετης οδοντοστοιχίας είναι δύο και στην άνω γνάθο ο ελάχιστος αριθμός είναι τέσσερα. Στις περιπτώσεις αυτές η συγκράτηση των επένθετων οδοντοστοιχιών στα εμφυτεύματα γίνεται με Locator ή δοκό που συνδέει τα εμφυτεύματα.

Οφέλη από τα εμφυτεύματα

Μεγαλύτερη σταθερότητα

Τα εμφυτεύματα είναι ακλόνητα σταθεροποιημένα στην γνάθο και επιτρέπουν την αξιόπιστη σταθεροποίηση των νέων δοντιών. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το εάν θα κινούνται τα δόντια σας όταν καταναλώνετε σκληρές τροφές.

Οικονομικά αποδοτική λύση

Επειδή τα εμφυτεύματα παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, φαίνεται ότι παρουσιάζουν τα καλύτερη σχέση κόστους- όφελους σε σχέση με άλλες εναλλακτικές θεραπείες.

Υψηλή αισθητική

Με τα εμφυτεύματα μπορούμε να επιτύχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα που ταιριάζει αρμονικά με τα υπόλοιπα δόντια. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε τα νέα δόντια έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να καταλάβει την διαφορά από τα φυσικά δόντια. Αυτό αδιαμφισβήτητα αυξάνει την αυτοπεποίθηση.

Διαδικασία αποκατάστασης με εμφυτεύματα

Η διαδικασία αποκατάστασης εμφυτεύματα αποτελεί πια μια ασφαλή και προβλέψιμη διαδικασία.

Αξιολόγηση στόματος

Με την κλινική και ακτινογραφική εξέταση αξιολογούμε την υγεία του στόματος, καθότι πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θα πρέπει να υπάρχει απουσία φλεγμονής. Τόσο τα δόντια, όσο και τα ούλα θα πρέπει να είναι υγιή.

Ειδική ακτινογραφική εξέταση

Με την βοήθεια 3D ακτινογραφίας αξιολογούμε την ποιότητα και ποσότητα του οστού της γνάθου στην περιοχή στην οποία επρόκειτο να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Η σημασία αυτού του σταδίου είναι να ελέγξουμε εάν υπάρχουν ανατομικές ιδιαιτερότητες στην περιοχή που πρόκειται να τοποθετηθεί το εμφύτευμα. Επίσης σε αυτό το στάδιο αξιολογούμε, εάν το οστό είναι επαρκές για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος ή εάν θα χρειαστεί πριν ή κατά την τοποθέτηση να γίνει ανάπλαση στο οστό.

Τοποθέτηση εμφυτεύματος

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος γίνεται αφότου πρώτα έχουμε αναισθητοποιήσει την περιοχή στην οποία θα γίνει η εμφύτευση. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι περίπου μια ώρα για ένα εμφύτευμα. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείτε ένας ειδικός χειρουργικός νάρθηκας που εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια τοποθέτησης. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής τα εμφυτεύματα καλύπτονται πάλι με ούλα και γίνονται ράμματα. Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 7-10 ημέρες. Στην συνέχεια ακολουθεί η περίοδος αναμονής για την οστεοενσωμάτωση, την ακλόνητη σύνδεση των εμφυτευμάτων με το οστό της γνάθου. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως στους 3 μήνες.

Αποκάλυψη εμφυτεύματος και κατασκευή της αποκατάστασης.

Αφότου παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος, γίνεται η αποκάλυψη των εμφυτευμάτων που βρίσκονται κάτω από τα ούλα και μετά από περίπου 15 ημέρες γίνεται η λήψη των αποτυπωμάτων. Στην συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση της θήκης ή γέφυρας πάνω στα εμφυτεύματα.