Αποκατάσταση φθαρμένων δοντιών

Με τον χρόνο τα δόντια φθείρονται μέχρι ενός σημείου και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Ένα φαινόμενο όμως που παρατηρείται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια είναι η εμφάνιση φθοράς στα δόντια που φυσιολογικά θα εμφανίζονταν 10 ή 20 χρόνια αργότερα.

 

Χαρακτηριστικά φθαρμένων δοντιών

Όπως φαίνεται και στις εικόνες τα κύρια χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα δόντια με σημάδια πρόωρης φθοράς είναι τα εξής (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό)

 • Επίπεδες κοπτικές επιφάνειες.
 • Μικροσπασίματα στα δόντια
 • Κοντύτερα δόντια.
 • Εμφανής διαφορά στο ύψος των δοντιών της δεξιάς και αριστερής πλευράς.
 • Λεπτά δόντια (συνήθως στα άνω πρόσθια).
 • Αλλαγή χρώματος με αποκάλυψη του εσωτερικού τμήματος των δοντιών.
 • Εμφάνιση ευαισθησίας σε κρύα ερεθίσματα.

 

Αιτίες πρόωρης φθοράς δοντιών

Η κύρια αιτία για την πρόωρη φθορά των δοντιών αποτελεί ο βρυγμός, το συνειδητό ή ασυνείδητο σφίξιμο ή/και τρίξιμο των δοντιών. Εκτός όμως από τον βρυγμό υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που φθείρουν τα δόντια, όπως η υπερβολική κατανάλωση όξινων τροφών που προκαλούν διάβρωση του σμάλτου, το δάγκωμα ξένου σώματος (νυχιών, στυλού) ή μη σωστός τρόπος κλεισίματος των άνω και κάτω δοντιών.

 

Κατηγοριοποίηση βαθμού φθοράς και Αντιμετώπιση

Το κυριότερο κριτήριο για την αντιμετώπιση τον φθαρμένων δοντιών είναι ο βαθμός φθοράς των δοντιών. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας λαμβάνουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως

 • Αιτία της φθοράς
 • Την ηλικία του ασθενούς
 • Τον αριθμό και θέση των δοντιών που εμφανίζουν το πρόβλημα
 • Τον τρόπο που κλείνουν τα πάνω με τα κάτω δόντια (σύγκλειση)

Ανάλογα με τον βαθμό φθοράς του εξωτερικού (αδαμαντίνης) και του εσωτερικού (οδοντίνης) διακρίνουμε πέντε τρόπος αντιμετώπισης.

Ουσιαστικά στην 1η κατηγορία που η φθορά είναι στα αρχικά στάδια δεν απαιτείται κάποια αποκαταστατική θεραπεία, ωστόσο συνιστάται η κατασκευή του νάρθηκα βρυγμού για αποτροπή περαιτέρω φθοράς δοντιών. Στην 2η κατηγορία η φθορά εκτείνεται μόνο στον εξωτερικό φλοιό του δοντιού, οπότε η αντιμετώπιση γίνεται συντηρητικά με ρητίνες χωρίς να τροχίσουμε τα δόντια. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα και θα συμβάλλει στο να μην χρειαστεί να φθάσουμε στις επόμενες κατηγορίες, στις οποίες η αντιμετώπιση είναι πιο απαιτητική τόσο χρονικά, όσο και οικονομικά

Λεπτομέρειες της θεραπευτικής προσέγγισης θα δείτε παρακάτω:

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα;

Γεγονός είναι ότι όσο υπάρχει η συνήθεια του βρυγμού, τόσο θα συνεχίζεται η φθορά των δοντιών. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η φθορά γίνεται σχετικά αργά μέχρι να λεπτύνει το εξωτερικό στρώμα του δοντιού, το οποίο είναι σκληρό. Αφότου φθαρεί το εξωτερικό στρώμα του δοντιού η ταχύτητα φθοράς αυξάνεται πολλαπλάσια, γιατί το εσωτερικό στρώμα του δοντιού που αποτελεί την δεύτερη γραμμή άμυνας έχει ελάχιστη αντίσταση στις δυνάμεις της μάσησης.

Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό για εμάς στην Kclinic σε κάθε εξέταση που κάνουμε είτε πρόκειται για την 1η σας επίσκεψη σε εμάς είτε για τον περιοδικό έλεγχο, να αναγνωρίσουμε εάν υπάρχει παθολογική φθορά δοντιών και σε τι βαθμό εκτείνεται.