Οδοντοστοιχίες

Κινητες αποκαταστασεις για αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών

Ολικές οδοντοστοιχίες

Οι ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται για την αποκατάσταση ασθενών που έχουν χάσει όλα τους τα δόντια. Οι ολικές οδοντοστοιχίες προσφέρουν στήριξη σε μάγουλα, χείλη, ενώ επαναφέρουν την λειτουργικότητα και την αισθητική που έχουν χαθεί λόγω της απώλειας των φυσικών δοντιών.
Οι ολικές οδοντοστοιχίες αποτελούν τον πιο οικονομικό τρόπο για την αποκατάσταση της ολικής νωδότητας. Οι κλασσικές ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται αφότου έχει ολοκληρωθεί η επούλωση των ούλων που συνοδεύει την εξαγωγή των δοντιών.
Παρόλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής άμεσων ολικών οδοντοστοιχιών. Οι οδοντοστοιχίες αυτές κατασκευάζονται πριν την εξαγωγή των δοντιών και τοποθετούνται την ημέρα που γίνονται οι εξαγωγές, ώστε ο ασθενής να μην έχει αισθητικούς περιορισμούς.
Σε περιπτώσεις που οι ολικές οδοντοστοιχίες δεν καλύπτουν τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς, συνιστάται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Μέσω των εμφυτευμάτων επιτυγχάνεται η καλύτερη συγκράτηση των οδοντοστοιχιών, ενώ μας επιτρέπουν την κατασκευή ακόμη και ακίνητων αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας.

Μερικές οδοντοστοιχίες

Οι μερικές οδοντοστοιχίες αποτελούν έναν οικονομικό τρόπο αποκατάστασης της μερικής νωδότητας. Σε περιπτώσεις που τα κενά μεταξύ των δοντιών είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με την χρήση γεφυρών ή δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων, συνιστάται η κατασκευή των μερικών οδοντοστοιχιών. Αυτές είναι κινητές οδοντοστοιχίες, οι οποίες αποτελούνται από μια μεταλλική βάση πάνω στην οποία είναι τοποθετημένα τα τεχνητά δόντια, τα οποία έχουν το ίδιο χρώμα με τα γειτονικά φυσικά δόντια. Η συγκράτηση τους στο στόμα πετυχαίνεται μέσω των αγκίστρων που τοποθετούνται στα φυσικά δόντια.

Τηλεσκοπικές οδοντοστοιχίες

Αποτελούν σταθερές κινητές οδοντοστοιχίες οι οποίες συγκρατώνται πάνω σε φυσικά δόντια. Σε αντίθεση με τις μερικές οδοντοστοιχίες δεν φέρουν άγκιστρα, γεγονός που επιτρέπει την χρήση τους, σε άτομα με αισθητικές απαιτήσεις. Σε όλα ή σε μερικά από τα υπάρχοντα φυσικά δόντια, τοποθετούνται στεφάνες, οι οποίες ταιριάζουν ακριβώς με τις δεύτερες στεφάνες που είναι ενσωματωμένες μέσα στην οδοντοστοιχία. Η υψηλή ακρίβεια εφαρμογής των στεφάνων μεταξύ τους εξασφαλίζει πολύ καλή συγκράτηση, δίνοντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον μερικά νωδό ασθενή.


Πλεονεκτήματα των τηλεσκοπικών οδοντοστοιχιών:

  • Αισθητικό αποτέλεσμα καθότι δεν φαίνονται τα άγκιστρα
  • Πολύ καλή συγκράτη
  • Δεν απαιτείται τοποθέτηση εμφυτευμάτων
  • Άριστη αναλογία αξίας-κόστους